Kontaktujte nás

Hanya Corporation se nachází v moderních kancelářích v centru Brna, přímo před zastávkou Masná. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte na personalista@hanya.cz, nebo pomocí formuláře napravo.

Často kladené dotazy

^

Je možný kariérní postup?

Ano, chceme růst, a proto dáváme možnost kariérního růstu jak stávajícím, tak novým zaměstnancům. Uvědomujeme si, že většina lidí očekává od svého zaměstnání více než  denodenní rutinu, ale i práci, která pro ně bude vedle odpovídající finanční odměny taktéž smysluplná a obohacující po osobní a profesní stránce. Maximálně se tedy snažíme o podporu a rozvoj potenciálu našeho týmu.

^

Jak funguje fixní a bonusová složka?

Po dobu prvních 3 měsíců poskytujeme zaměstnancům možnost fixní mzdy. Následně se mzda skládá vždy z fixní a bonusové složky. Bonusová složka odpovídá plnění prodejního plánu konkrétního operátora, fixní pak odpracovaným hodinám. Vedle fixní a bonusové odměny jsou součástí mzdy také další finanční bonusy a nefinanční benefity (stravenky plně hrazené zaměstnavatelem, příspěvek na jízdné apod.).

^

Je možný zkrácený úvazek, či brigáda?

V případě hlavních pracovních poměrů zaměstnáváme jak na klasický, 8 hodinový, úvazek, tak zkrácený úvazek, a to 6 hodinový. S brigádníky spolupracujeme na bázi DPP, případně DPČ, přičemž směny jsou opět 6 nebo 8 hodinové.

^

Jaká je maximální možná výše bonusů?

To je jen a jen na Vás. Horní hranici bonusové složky nemáme stanovenu.

^

Co se děje, když k Vám nastoupím?

Každý nově nastupující pracovník nejprve absolvuje tzv. adaptační týden, v jehož průběhu je dostatečně proškolen pro budoucí samostatnou práci u nás. Součástí je jak produktové školení, školení komunikačních a obchodních strategií, tak náslechy našich zkušených operátorů, při nichž se blíže seznámí s prodejem v praxi. První hovory probíhají ve spolupráci se supervizorem nebo zkušenějším kolegou.

^

Dáváte smlouvy na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou?

Nově nastupujícím zaměstnancům na hlavní pracovní poměr nabízíme smlouvu na dobu určitou, a to na jeden rok. V případě spokojenosti obou stran je samozřejmostí prodloužení této smlouvy.

Kontaktujte naše personální oddělení
778 531 424

personalista@hanya.cz

 

778 531 424

 

Křenová 478/72, Brno. 602 00